BUUT HRM Advies

BUUT ontzorgt organisaties bij HRM vraagstukken.  Je hebt bijvoorbeeld een sparringpartner nodig voor de organisatieverandering of een aanpassing van HR instrumenten? BUUT kan hierbij helpen.

 

Met wat voor vragen kan een organisatie bij BUUT terecht?

 • Wij voeren een organisatieverandering door, kan BUUT ons hierbij helpen?
 • Kan BUUT de procesbegeleiding van de organisatieverandering op zich nemen?
 • Wij willen de visie en het beleid van HRM aanpassen. Kan BUUT ons daarbij helpen?
 • Onze organisatie heeft geen P&O afdeling, kan je helpen een P&O afdeling in te richten?
 • Wij hebben de kernwaarden van de organisatie veranderd. Medewerkers moeten nu meer verantwoordelijkheid nemen, hoe krijgen we hen zover?
 • Ons ziekteverzuim is erg hoog, hoe kunnen we dat terugdringen?
 • De HRM afdeling is onderbezet, kan BUUT ons helpen aan een extra medewerker?


Samen werken aan organisatiedoelen

Met 15 jaar aan ervaring werkt BUUT, samen met de bestuurders, managers en HRM adviseurs van een organisatie, aan organisatiedoelen. De organisatie wordt zo ingericht dat medewerkers vanuit hun eigen kracht kunnen werken. Samen de antwoorden vinden en het realiseren van aanpassingen die het beste aansluiten bij de specifieke organisatie.
BUUT werkt met name voor non-profit organisaties zoals woningcorporaties. Daarnaast ontvangt BUUT regelmatig opdrachten van Midden en Klein-bedrijven (MKB).

BUUT ondersteunt organisaties bijvoorbeeld bij:

 • Het implementeren van een organisatiewijziging.
 • Procesbegeleiding van een organisatieverandering.
 • Het begeleiden van een reorganisatie (inclusief de reductie van het personeelsbestand).
 • Het terugdringen van ziekteverzuim, herschrijven verzuimbeleid, selectie nieuwe bedrijfsarts, re-integratie begeleiding etc.
 • Een HRM strategie/visie neerzetten.
 • De gesprekscyclus aanpassen.
 • Opleiding- en ontwikkelingsplannen maken.
 • Het HRM handboek (her)schrijven.
 • Zwangerschapsvervangingen


Praktische informatie

 • Een interim opdracht start altijd met een oriënterend gesprek.
 • Bij iedere opdracht worden, in een overeenkomst, de afspraken en voorwaarden schriftelijk vastgelegd. Ook worden er afspraken gemaakt over evaluatiemomenten en opzegtermijnen.
 • Bij de opzet van de opdrachtovereenkomst wordt rekening gehouden met de (belasting)richtlijnen van de overheid betreffende het aangaan van een overeenkomst met een ZZP’er.
 • Opdrachten kunnen uiteenlopend van aard en omvang zijn. Bijvoorbeeld een consultant opdracht van enkele uren per week voor een korte periode of juist voor een langere periode enkele maanden werkzaam zijn in de organisatie. Uiteraard is het mogelijk dat de opdracht in overleg verlengd wordt.
 • Marion Glaudemans is aangesloten bij de NVP (Netwerk voor HR-professionals)
 • BUUT werkt volgens de richtlijnen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Terug