Teamcoaching

BUUT werkt met teams (met of zonder manager) aan vraagstukken als; verbetering van de samenwerking, zelfsturing en flexibel inspelen op de toekomst.

 

Met wat voor vragen kan een team/manager terecht?

  • Hoe breng ik weer flow in het team na de reorganisatie?
  • Hoe kan ik de samenwerking in mijn team bevorderen?
  • Hoe bevorder ik het nemen van de eigen verantwoordelijkheid van mijn medewerkers?
  • Er is regelmatig spanning binnen het team. Wat kan ik hieraan doen?

Hoe werkt BUUT als teamcoach?
Als teamcoach ondersteunt BUUT teams met of zonder leidinggevende. Het doel is om de samenwerking te versterken en flexibel op de toekomst in te spelen.

Tijdens het coachingstraject gaan we op zoek naar begrip en mogelijkheden. Ook kan er ruimte zijn voor het oefenen van communicatieve vaardigheden. BUUT helpt het team om haar eigen antwoorden te vinden en leert het team vaardigheden om het in de toekomst zelf te kunnen.

Voorbereidingsfase
Voor aanvang van een teamtraject vindt een oriënterend gesprek plaats over de vragen die spelen. Afhankelijk van de coachingsvraag en de omvang van het team kan het zijn dat er met meerdere teamcoaches gewerkt wordt. BUUT geeft er de voorkeur aan om al in de voorbereidingsfase medewerkers uit het team te betrekken bij de programmakeuzes.

Werkvormen
Tijdens de teambijeenkomsten maken we gebruik van verschillende werkvormen. De keuze van de werkvorm is gericht op de thema’s waaraan gewerkt wordt. Vaak gaat het om samenwerkingsopdrachten waarna met elkaar reflectie plaatsvindt en afspraken gemaakt worden. Met elkaar het echte gesprek aangaan zorgt voor begrip en diepgang. Door met elkaar tijd te nemen ontstaat er ruimte voor het echte gesprek.

Teamdrijfverenanalyse
In overleg maakt BUUT gebruik van de teamdrijfverenanalyse Profile Dynamics (gebaseerd op Grave). Om tot een teamanalyse te komen krijgt ieder teamlid een individuele persoonlijke vragenlijst en ontvangen zij een persoonlijk drijfverenprofiel. Ieder teamlid wordt vervolgens gevraagd om een persoonlijk toelichting te geven op zijn/haar persoonlijke analyse. Tijdens dat gesprek wordt ook toestemming gevraagd het profiel met teamgenoten te delen.

De ervaring leert dat de teamanalyse veel begrip oplevert voor de verschillen binnen het team. Medewerkers leren elkaars verschillen te waarderen en weten waarvoor ze bij de collega kunnen aankloppen.

Marion Glaudemans van BUUT is gecertificeerd als consultant Profile Dynamics bij Amygdala.

 

Praktische informatie

  • Een coachingstraject start altijd met een gratis oriëntatiegesprek. Hierna kan de organisatie aangeven dat ze met BUUT in zee gaat.
  • Afhankelijk van de coachingsvraag wordt een schatting gemaakt van het aantal teambijeenkomsten. Veel trajecten kennen 4 bijeenkomsten verspreid over een langere periode. Uiteraard is alles maatwerk.
  • Er wordt altijd gewerkt met een opdrachtovereenkomst.
  • De locatie voor de teambijeenkomsten wordt in overleg gekozen. Bij voorkeur buiten het gebouw van de werkgever.
  • Als geaccrediteerd NOBCO coach werkt BUUT volgens de Internationale Ethische Gedragscode IEC.
  • BUUT werkt volgens de richtlijnen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Terug