Veranderende organisaties


Staging 10 december, 2017

Veranderende organisaties

Hoe je het ook noemt er komt veel op medewerkers en managers af wanneer ze continue inspelen op de omgeving die om aanpassing vraagt. Aanpassing vanwege een veranderende financiële structuur (subsidies), dan weer door ICT mogelijkheden, veranderingen van wet- en regelgeving of omdat de klanten wat anders vragen.

Wat opvalt is dat er van medewerkers veel flexibiliteit wordt gevraagd. Ze krijgen regelmatig meer verantwoordelijkheden benoemd in kernwaardes als:

ZELFSTURING, ZELFREGULERING, MEDE-EIGENAARSCHAP, PERSOONLIJK LEIDERSCHAP, etc..

Een logische en mooie ontwikkeling zou je denken, wie huizen koopt en kinderen opvoed moet prima in staat zijn goede keuzes te maken en de juiste dingen te doen. Toch is het voor vele soms lastig een goede balans te vinden in de veranderende omgeving. Ik zie regelmatig dat ten gevolge van de verandering managers moeite hebben met loslaten en medewerkers op zoek zijn naar de beloofde regelruimte. Teleurstelling, verhoogd ziekteverzuim en verloop binnen de organisatie is regelmatig een bijkomende effect, daarover een andere keer meer, nu eerst 2 verander trajecten.

Praktijk ervaring ‘zorgvuldig geregisseerd traject’
Een middel grote organisatie in de gehandicapte zorg was bezig om een wijziging aan te brengen in organisatiestructuur om zo beter in te kunnen spelen op de aankondigde WMO. Een cultuurverandering leek noodzakelijk om ook in de toekomst op gewijzigde klantvraag in te spelen.

De keuze was gemaakt om het aantal ‘Hoofden’ terug te brengen en de leidinggevende functie werd omgebouwd naar teamcoördinator. Door krimp van het leidinggevend kader zou er meer ruimte komen voor zelfregulerende teams waarin medewerkers ruimte kregen om zelf taken en zaken te organiseren, daarbij kwamen veel bevoegdheden lager in de organisatie te liggen.

In het jaar voorafgaande aan de daadwerkelijke krimp van leidinggevende had er een uitgebreid traject van leiderschapsontwikkeling plaatsgevonden. Zodat ze niet in één keer in het diepe werden gegooid.
Ik was aangetrokken om het selectie- en plaatsing-traject vorm te geven en te begeleiden.
Het traject dat ik, samen met de HRM afdeling, heb uitgewerkt bestond uit een aantal stappen zoals: voorbereiding adviesaanvraag; informeren betreffende functionarissen; belangstellingsgesprekken; plaatsingsprocedure vormgeven en uitvoeren; assessment; plaatsing; afspraken over outplacement; afspraken over persoonlijke ontwikkelplannen etc. Door de vele informatie stromen zowel in gesprek als op papier en per intranet is de verandering soepel verlopen hoewel het nooit zonder pijn gaat als mensen niet geplaatst worden op de door hun gewenste functie.

Met veel plezier kijk ik terug op, de zorgvuldige en professionele werkwijze van het P&O team en de organisatie waarmee ik mocht samenwerken

Praktijkervaring met een snelle doortastende aanpak.
Deze snelle aanpak was nodig na een langlopende voorgeschiedenis waarin geen spijkers met koppen werden geslagen en het informeren van de achterban te wensen overliet.

Ook hier speelde veranderende regelgeving rondom de dienstverlening een rol bij de noodzaak voor veranderen. De keuze was al gemaakt om te transformeren van een procesgerichte organisatie naar een productgerichte organisatie. Er zou in de toekomst gewerkt worden binnen multidisciplinaire teams.
Als businesspartner van het MT ben ik gestart met de open eindjes te inventariseren en heb een plan van aanpak opgesteld. Veel was er al bedacht, de vragen over de vernieuwde organisatie structuur die er nog open stonden hebben we met elkaar voortvarend binnen 2 sessies opgelost.
Het fijne was dat we toen de medewerkers in korte tijd konden informeren over hun nieuwe plek in de organisatie en wie hun leidinggevende zou zijn. Het was mooi dat we een beetje rust in konden brengen in de organisatie waar al 2 jaar gesproken werd over veranderingen waardoor er veel onrust onder het personeel was ontstaan.

Wel is het belangrijk te realiseren dat de invulling van het nieuwe plaatje nog niet het einde van de onrust is. Het is de start van een nieuwe werkelijkheid wat nog veel van de medewerkers vraagt.
Ik heb geen oordeel over welk traject beter is geweest. Ik ontdek dat iedere organisatie z’n eigen aanpak nodig heeft. Juist dat maakt mijn werk zo leuk, steeds inspelen op wat nodig is.

Hebt u ook vragen op HR gebied met betrekking veranderingen ik kom graag vrijblijvend met u praten over ondersteuningsmogelijkheden.

 

NEEM CONTACT OP