Te hoog ziekteverzuim, en dan?


Staging 10 december, 2017

Te hoog ziekteverzuim, en dan?

Laatst kwam ik bij een opdrachtgever waar het verzuimpercentage erg hoog was. Bij mijn binnenkomst lag dat rond de 8%,  later steeg het zelfs tot 10%. Dat was schrikken voor de bestuurder en het MT. Met elkaar zijn we gaan inzoomen op waar dat hoge verzuim vandaan kwam.

Onderzoek en verbeterplan
In samenwerking met de HRM administratief medewerker is een gedetailleerd verzuimoverzicht opgesteld, verdeeld in kort-, midden en lang verzuim en ingedeeld naar afdeling en leeftijdsopbouw. Al snel was zichtbaar dat er veel oudere medewerkers met een vergelijkbare functie in de categorie langdurig verzuim zaten. De functie was fysiek zwaar en er kwamen veel repeterende werkzaamheden voor. Met Bestuurder, MT, HRM adviseur en leidinggevenden is een verbeterplan opgesteld. De aanpak voor de korte termijn bestond onder andere uit het aanschaffen van hulpmiddelen en met elkaar bespreken hoe er meer afwisseling gecreëerd kon worden.

Anders kijken naar ziekteverzuim
Voor de lange termijn hebben we gekozen voor een nieuw verzuimbeleid waarin we anders aankijken tegen verzuim. Het bleek dat er weinig gebruik werd gemaakt van de benutbare mogelijkheden van de verzuimende medewerker. Hiermee vroegen we van de leidinggevenden en de teams om anders te gaan kijken naar verzuim. Een medewerkers die bepaalde handelingen tijdelijk niet kan, heeft meestal nog vele mogelijkheden van wat ze wel kan. Samen met de teams werd een takenlijst gemaakt van mogelijke taken die door medewerkers met een tijdelijke arbeidsbeperking kon worden opgepakt. Het team werd daardoor ontlast en de verzuimende medewerker kon zo met aanpassing toch meedoen aan het arbeidsproces. Wanneer werkzaamheden op de eigen afdeling niet mogelijk waren, werd er ook gekeken naar andere afdelingen en werkzaamheden.

Wijziging van Arbodienst
Naast de aandacht voor de langdurig zieke medewerkers hebben wij ons ook op de Arbodienst gericht. Wij waren teleurgesteld in hun advies op organisatieniveau. Na meerdere gesprekken bleek dat de gewenste verbetering uitbleef en hebben we het contract met de Arbodienst stopgezet.  Een project voor de vernieuwing van het verzuimbeleid en verzuimbegeleiding werd opgestart. We hebben een werkgroep samengesteld waarin alle afdelingen en niveaus van de organisatie vertegenwoordigd werden.  In overleg met het MT hebben we een programma van eisen opgesteld, een voorselectie van Arbo aanbieders gedaan en zo kon de aanbesteding beginnen. De selectie heeft uiteindelijk tot een samenwerking met een zelfstandig bedrijfsarts geleid die één dagdeel per 14 dagen op kantoor spreekuur komt houden.

Bij mijn vertrek als interim HRM adviseur was het ziekteverzuimproject nog niet in z’n geheel afgerond dus heb ik het stokje overgedragen. De bedrijfsarts was begonnen, het verzuimbeleid geschreven en goedgekeurd, de implementatie is door mijn opvolger gedaan.
Ik was blij verrast toen ik enkele maanden na mij vertrek tijdens een lunch met mijn opdrachtgever hoorde dat hij me wel even wilde laten weten dat die maand het verzuimpercentage nog maar rond de 4% lag.

 

NEEM CONTACT OP